r1

RRETH NESH

Kompania Tema; Është themeluar në vitin 2009.

Kompania para themelimit të saj ka funksionuar në një emër tjetër në sektorin e importit dhe të prodhimit rreth 20 vjet në mënyrë aktive.

Kompania jonë është aktive në treg me eksperiencën dhe cilësinë, dhe është fokusuar në studimin e parimit për kënaqësinë e konsumatorit.

Pavarësisht nga fakti se kompania ka një kohë të shkurtër që është themeluar ka dhënë rendesi në cilësi, që nga momenti i parë qe është themeluar, dhe për një kohë të shkurtër ka arritur nje sukses të konsiderueshëm në një periudhë të shkurtër kohore.

Parimi i pandryshueshëm i kompanisë tonë është gjithmonë cilësi, shërbim dhe shërbimi të jetë i dorëzuar në kohë.

Tema është nisur në rrugë me moto për të garantuar suksesin dhe qëndrueshmërinë e prodhimit, ndershmëri dhe shërbim me cilësi.

Tema, vazhdimisht evoluon dhe do të vazhdojë në vetë-përmirësimin e saj.